Välkommen till

Charlotta Teaterproduktion!

Välkommen till

Charlotta Teaterproduktion!

Fr o m 2014 administreras Briggen Teaterproduktion av förlaget Charlotta Teaterproduktion,

VD Görel Hanser, ägare Björn Ulvaeus och Benny Andersson.

Produktionsbolaget Briggen Teaterproduktion KB bildades 1997 för att producera Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikaler. Den första, KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA, hade premiär på Cirkus i Stockholm. Därefter har Briggen producerat ytterligare två uppsättningar av Björn Ulvaeus och Benny Andersson på Cirkus – musikalen CHESS på svenska samt den svenska versionen av MAMMA MIA!

Foto:
Kurt Berglund, Chess in Concert
Carol Rosegg, Kristina, engelsk konsertversion
Martin Skoog, övriga foton